Home ≫ ไทย ≫ การสนับสนุนเด็กและเยาวชน

การสนับสนุนเด็กและเยาวชน

ทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง,ท่านที่มาจากต่างประเทศที่มีบุตรหลานมีเชื้อสายจากต่างประเทศ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากและใช้ชีวิตอย่างมีพลัง NPOอิกะสึตะมารุจึงให้ความสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นอิสระลุกยืนได้ด้วยตนเอง

สนับสนุนเด็กที่อายุเกินวัยเรียนสอบเข้าระดับมัธยมปลาย!

เด็กที่มีเชื้อสายจากต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับในประเทศต้นทางแล้วเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในวัย 15ปีชึ้นไป ไม่สามารถเข้าเรียนในระดับมัธยมต้นในโรงเรียนรัฐของญี่ปุ่นได้ กรณีเด็กที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ต้องผ่านการสอบเข้าด้วยตัวเอง สำหรับเด็กที่ไม่มีที่เรียนเพื่อจะศีกษาต่อในระดับมัธยมปลายมีอุปสรรค์มากมายที่ต้องข้าม
NPOอิกะสึตะมารุให้การสนับสนุน ”ที่เรียน””ที่อาศัย”แก่เด็กๆเหล่านั้นเพื่อจะศีกษาต่อในระดับมัธยมปลาย

สนับสนุนการเรียนด้วยห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์!

เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในเวลาสั้นๆ จึงสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ที่ดำเนินการโดยศูนย์สนับสนุนอิสระภาพนิติบุคคลNPO(โตเกียว) โรงเรียน YSC โกลบอล “NICO PROJECT(โครงการนิกโก)”ชั้นเรียนไม่ใช่การเรียนด้วยวีดีโอทางเดียว แต่ด้วย”ระบบสองทิศทาง” ทำให้อาจารย์และนักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบระหว่างกันการเรียนเหมือนกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียนปกติได้
สามารถเข้าเรียนโดยใช้เครื่องคอมฯ หรืออุปกรณ์ที่สำนักงานสึตะมารุได้และยังสามารถเรียนได้ที่บ้านได้ด้วย เรามีแท็ปเล็ตให้ยื่มด้วย
พนักงานหรือผู้ช่วยของสึตะมารุจะช่วยคุณทำการบ้าน จัดให้มีการพบปะหารือกับผู้ปกครองผ่านล่าม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายโดยปราศจากความกังวล

เปิดห้องเรียนในช่วงวันหยุดฤดูร้อน / ฤดูหนาว

เปิดห้องเรียนในช่วงวันหยุดฤดูร้อนหรือฤดูหนาว เพื่อให้เด็กๆมารวมตัวกัน นำการบ้านหรือสิ่งที่อยากเรียนมา เรียนกับครูอาสาสมัคร หลังจากเรียนเสร็จจะทำอาหารง่ายๆ เรายังส่งเสริมเรื่องความเป็นอิสระเรื่อง ”อาหาร” ด้วย เด็กๆที่มารวมตัวกันมีเด็กที่มีเชื้อสายจากต่างประเทศระดับมัธยมต้น, เด็กที่จะสอบเข้ามัธยมปลาย, เด็กที่เรียนจบแล้วหรือเด็กมัธยมปลาย อาสาสมัครมีทั้งเด็กมหาวิทยาลัยที่กลับมาบ้านช่วงปิดเทอม เปิดสถานที่ให้เป็นช่วงเวลาสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ / เป็นที่อยู่ นอกเหนือจากครอบครัวหรือโรงเรียน

ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่การเปิดโครงการจึงเลือนออกไปก่อน

การสนับสนุน / การช่วยเหลือเด็กๆ

การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนั้น NPOอิกะสึตะมารุดำเนินการด้วยผลกำไรและเงินบริจาคของท่านทั้งหลาย เพื่อให้เด็กที่มีเชื้อสายจากต่างประเทศก้าวไปตามฝันด้วยพลังอันแรงกล้า จึงขอรับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่านด้วย

>> คลิกที่นี่เพื่อบริจาค

สามารถบริจาคได้ดังนี้:

● ประมาณ 3,000 เยน สำหรับจัดหาล่ามเพื่อการพบปะหารือกับผู้ปกครอง
● ประมาณ 10,000 เยน สำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ต่อสัปดาห์
● ประมาณ 50,000 เยน สำหรับ ”อาหาร” สามารถจัดหลักสูตรทิปสนับสนุนความเป็นอิสระได้