ห้องเรียน ซาซายุริ

 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เด็กมีเชื้อสายจากต่างประเทศ


 • 【วันที่】 ทุกวันเสาร์เวลา 14:00-16:00
 • 【สถานที่】 อาคารอิกะชิโซโกฟุคุชิไคกัน ชั้น 2
 • 【จำนวนที่รับ】 12 คน (ตามลำดับก่อนหลัง)
 • 【คนที่สามารถลงเรียนได้】
  เด็กมีเชื้อสายจากต่างประเทศระดับประถม 3ถึงมัธยมต้น 3
  เด็กหนุ่มสาวที่ต้องการสอบเข้ามัธยมปลาย (อายุราว15-22 ปี)
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมได้จนถึงเดือนมีนาคม[2023]นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนได้เท่านั้น

   

 • 【ค่าใช้จ่าย】 200 เยนต่อครั้ง (ค่าถ่ายสำเนา)
 • 【สิ่งที่ต้องนำมา】 เครื่องเขียน, หน้ากากอนามัย, เอกสารการเรียน(การบ้าน, ตำราเรียน เป็นต้น)
ささゆり 2022
ไทย
【タイ語】ささゆり2022.pdf
PDFファイル 383.2 KB